Choroby wewnętrzne

Oferta gabinetu obejmuje diagnostykę oraz leczenie zachowawcze chorób wewnętrznych. Do najczęstszych schorzeń internistycznych należą choroby układu pokarmowego (w tym morzyska potocznie zwane kolkami), choroby układu oddechowego, zaburzenia endokrynologiczne oraz problemy metaboliczne. Proces diagnostyczny odbywa się najczęściej w stajni w oparciu o badanie kliniczne, badania laboratoryjne oraz w uzasadnionych przypadkach badania obrazowe. W przypadku konieczności hospitalizacji, pacjent zostaje skierowany do specjalistycznej kliniki dla koni.

Zamknij menu