Leczenie sarkoidów

 Sarkoidy to nowotworowe zmiany skórne, które mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia konia. Obecnie zmiany te klasyfikowane są jako rak skóry (ang. skin cancer). Z uwagi na występowanie sześciu różnych typów sarkoidów, bardzo ważna jest właściwa ocena zmian przez lekarza weterynarii. Każdy sarkoid powinien być traktowany indywidualnie tak aby zapewnić możliwie najlepsze rezultaty leczenia. Gabinet Weterynaryjny EQUIMED oferuje innowacyjne metody leczenia sarkoidów opierając się na współpracy z profesorem Derekiem Knottenbelt (Equine Medical Solutions, Wielka Brytania), znanym w świecie specjalistą w dziedzinie onkologii i dermatologii koni.

Zamknij menu